Énekkari szolgálat Mezőgecsén

Énekkari szolgálat Mezőgecsén

  • április 28, 2019

Gyülekezetünk énekkara 2019. április 28-án Kárpátaljára utazott a Mezőgecsei Református Egyházközség énekkarának meghívására.

A vasárnapi istentisztelet énekkarunk szolgálatával kezdődött, karvezetőnk Kissné dr. Mogyorósi Pálma köszöntötte a megjelent egyháztagokat, a mezőgecsei gyülekezet lelkészét, majd Dr. Gaál Sándorné nagytiszteletű asszony adta át a nyíregyháziak üdvözletét, Pál apostol Galatákhoz írt levele köszöntésének rövid magyarázatával.

Énekkari szolgálat Mezőgecsén

Az istentiszteleten igét hírdetett a Galatákhoz írt levelél első fejezete alapján Dávid Árpád lelkipásztor. Az istentisztelet záró részében énekkarunk előadásában újabb kórusművek szólaltak meg dicsőítve a megváltó Jézus Krisztust. A zenei szolgálat mellett az énekkar tagjai önkéntes adománnyaikkal is támogatták a gyülekezetet.

A helyi énnekkar tagjaival közösen elfogyasztott ebéden az általuk készített bográcsgulyás, töltött káposzta, házi sütemények szerepeltek az étlapon. Búcsúzóul saját készítésű emléktárgyakkal is megajándékoztak bennünket. Egymás iránti szeretettel, a 134. zsoltár „Úrnak szolgái mindnyájan…” közös éneklése után váltunk el egymástól.

Énekkari szolgálat Mezőgecsén

Délután a szemerkélő eső ellenére rövid városnéző sétát tettünk Beregszászon. Szeretettel, hálás szívvel gondolunk vendéglátóinkra, valamint a Kárpátaljai Egyházkerület Főgondnokára, Nagy Béla úrra, aki átkísért a határos is.Hozzászólások

x