“Zengjen újra énekünk” – Évadzáró zenés áhitat

“Zengjen újra énekünk” – Évadzáró zenés áhitat

  • június 17, 2018

Közös énektanítás előzte meg a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség énekkarának évadzáró áhítatát 2018. június 17-én. Gryllus Dániel és Sumonyi Zoltán, 98. zsoltárra írt parafrázisa zengett fel az énekkar és a gyülekezet ajkán.

Az istentisztelet keretein belül elhangzottak még a kórus által az elmúlt évben megtanult, és korábbról is jól ismert dicsőítő énekek, zsoltárfeldolgozások, egy- és többszólamú darabok. A “Zengjen újra énekünk” kezdetű dicséretet a gyülekezettel közösen, gitárkísérettel énekelték a kórus tagjai.

Évadzáró zenés áhitat

Bodnár Máté lelkipásztor a 20. zsoltár 8-9. verseinek igei üzenetét hirdette. “Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk.” Igehirdetése utáni imádságban így fogalmazott: “Hálás szívvel köszönjük azt a lelkes csapatot gyülekezetünkben, akik az elmúlt hónapokban is tiszta szívvel énekeltek Rólad, dicsérve, emlegetve a Te nagy nevedet.”

Kissné dr. Mogyorósi Pálma énekkarvezető és Dr. Gaál Sándor esperes úr is hangsúlyozta, hogy a szeptemberben újrainduló szerda esti próbákra szeretettel várnak újabb, énekelni szerető tagokat.

A zenés áhítat videófelvétele:Hozzászólások

x