Készítsétek az Úr útját… - Adventi koszorúkészítés

Készítsétek az Úr útját… - Adventi koszorúkészítés

  • december 1, 2018

2018. december 1. délutánján áldott alkalmon vehettünk részt kb. 40-en, kicsik és nagyok. A kazettás gyülekezeti teremben már minden előkészítve várt reánk. Közös éneklés és rövid áhítat után együtt munkálkodhattunk, készíthettük a hamarosan az asztal fő helyére kerülő adventi koszorúnkat. Az áhítat fő igeszakasza a Lukács evangéliuma 3. részéből szólt hozzánk, melyben Keresztelő János hirdeti a megtérés keresztségét a bűn bocsánatára.

„Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit”

Dr. Gaál Sándorné lelkipásztornő igehirdetésében arra kért bennünket, hogy készítsük az Úr útját az adventi időszakban is. Hálát adtunk Istennek azért, hogy a Karácsonyt Ő már elkészítette számunkra. Egy új énekkel is megismerkedhettünk, mellyel szintén készülhetünk az idei karácsonyra:

1. A sötétség szűnni kezd már, Az a csillag eljő hozzánk, Véget ér a gyász, a sóhajtás.
2. Mikor az a csillag kigyul, A többi mind elhalványul, Őelőtte minden térdre hull.
3. Ahol Annak fénye árad, A halálból élet támad, A gonosznak híre sem marad.
4. Ébredj föl hát, aki alszol, Támadjál föl a halálból, S fölragyog majd néked a Krisztus.

Tóth Miklósné Edina



Hozzászólások

x

Elhagyott lakáskulcsot találtunk!

Január 6-án, valószínűleg a 10.30-as istentiszteleten hagyott valaki a templomban egy lakáskucslot. A lelkészi hivatalban átvehető!