PC-ről feltöltött képek (Egyházközség)
PC-ről feltöltött képek (Egyházközség)
PC-ről feltöltött képek (Egyházközség)
Az EFOP-1.3.7-17-2017-00237 azonosító számú „A társadalmi integráció és közösségi szolidaritás erősítése a nyíregyházi református egyházi közösségekben” című projekt keretén Egyházközségünk sikeresen pályázott Sóstói Szivárvány Idősek Otthonával és a „MAGDALÉNEUM” Alapítvánnyal.

2017 decemberében a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Integrációs estjével indultak a programok. Ezen az eseményen az intézményben lakó idősek várták vendégségbe a családtagjaikat. Pályázati programunk számos területre terjed ki, mind a három konzorciumi partner megvalósított mediációs alkalmat, ahol a konfliktus kezelés segítése volt előtérben. A református esték keretében egyházközségünk megszervezte a házasság hete rendezvényt, és kórus előadáson is részt vehettek az érdeklődő idősebb és fiatalabb emberek. Az egyházközségben a célcsoport bevonásával kreatív foglalkozásokat rendezünk, amely sok érdeklődőt vonzott. A szervezetfejlesztés keretei között presbiteri napokat rendeztünk, ahol az egyházközség presbitériumának tagjai a gyülekezeti élet szervezésével, a presbiter feladataival is megismerkedhettek.

Állandó alkalmaink közül kiemelendő az idősek otthonában megszervezett önsegítő csoport, amely a demens személyek családtagjai számára rendszeresen segít megérteni, elfogadni a szeretett családtag megváltozását, dementálódását. Másik állandó programelemünk a fogyatékkal élőket célzó állat asszisztált terápia, amely sok felejthetetlen élményt adott a részvevőknek.

Sikeresek voltak a „gyülelekezeti rétegalkalmak”, melyek során kiránduláson vehettek részt az idős, fogyatékos személyek Beregdarócon, Jósvafőn, vagy Tokajban.

Közös rendezvényként a „Tematikus hetek” keretei között 5 napos klubbot szerveztünk, ahol részt vettek együtt az célcsoport tagjai a gyülekezet gyermekeivel. Ezek a napok nemcsak az idős és fogyatékos emberek számára nyújtottak közösségi élményt, és integrációs lehetőséget, hanem a többi résztvevőt is sikerült érzékenyíteni az ő irányukba.

Hálás szívvel elmondhatjuk, hogy rendkívüli lehetőséget adott nekünk 2018 augusztusában a többgenerációs gyülekezeti tábor. Ennek keretei között egy hetet eltölthettek a jelentkezők Berekfürdőn. Különleges, csodálatos élmény volt együtt lenni. A résztvevők átélhették, ahogy a mai rohanó, időhiánnyal küszködő, és elmagányosodó világunkban idősek és fiatalok, ismerősök és ismeretlenek egymásra találtak, és egymásban testvérre találtak. Lehetőség volt együtt lenni, és megtapasztalni, hogy időseink is érezhetik a fiataloktól feléjük áradó szeretetet, gondoskodást, tiszteletet és megbecsülést.

2018. augusztus 31.-én családi és információs napon ismét sok vendéget fogadhattunk a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonában. Ezen a rendezvényen a műsorszámok mellett jó volt ismét együtt lenni programokon, és asztalközösségben egyaránt.

Programjaink közös hozadéka az, hogy kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, intézményi ellátottak, vagy családban élők, Krisztusban testvérek vagyunk, összetartozunk!

Vári Zoltán
szakmai vezető

x

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ!

Részletes tájékoztatásért kattintson ide!