Fenntartóknak

Tisztelt Fenntartók!

 

Próbáltuk összegezni a szolgáltatásokat érintő legfontosabb változásokat.

 

A Magyar Közlöny 2022.05.24-én megjelent 84. számában kihirdetésre került Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása. Ez lehetővé teszi a rendeleti úton történő kormányzást hivatkozva a „A Kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény” bekövetkezésére, azaz járvány helyett a háborús helyzet okán lehet rendeleti úton szabályokat alkotni.

Ezzel összefüggésben a Magyar Közlöny 2022.05.24-én megjelent 85. számában kihirdetésre került a Kormány 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelete az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról, ami konkretizálja, hogy kormányrendeletben lehet rendelkezni speciális szabályokról.

Továbbá kihirdetésre került a Kormány 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről. Ez 2022.06.01-jén lép hatályba.

Link:

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/4Sm9mevlGwgcrwC4r0tR62829e01a9ae7/dokumentumok/a318be33ad4d81dcde0cb105e5112eebea2d4773/letoltes

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/MMSGfoaSeLjUi1bXivn4628551cf3bfbd/dokumentumok/c389cf9f3d905a05940345b65e6e1fcca05ec11e/letoltes

 

Ezzel összefüggésben a Magyar Közlöny 2022.05.26-án megjelent 88. számában kihirdetésre kerültek a következő jogszabályok:

 1. évi V. törvény A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről

 

186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 

188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet A koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról

 

190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet Egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről

Link:

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/I4L49Sag8B88Mtelrlbd628d47e338666/dokumentumok/0342bbf4d2fc62d04bc14e7a241aab91cffe9530/letoltes

 

A változásokat a következőkben lehet összegezni:

 1. Az utazási kedvezmény a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 14. napig érvényes, azaz 2022.06.14-ig. Tehát 06.15-től nincs ingyenes utazás.

 

 1. A speciális szolgáltatásnyújtásra vonatkozó könnyítések 2022.06.30-ig érvényesek!!!!

azaz:

 1. évi XCIX. törvény - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról
 2. § (1) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése hónapjának végéigaz 1993. évi III. törvény szerinti  
 3. a) étkeztetés esetében - a népkonyha kivételével - a napi egyszeri meleg étel elvitellel, kiszállítással vagy a koronavírus ellen jogszabály rendelkezése szerint védettnek minősülő igénybevevő részére helyben fogyasztással is biztosítható,
 4. b) szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálatát nem kell elvégezni,
 5. c) szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások esetén a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni,
 6. d) szociális alapszolgáltatások esetén az egyes szolgáltatási elemek nyújtása - az étkeztetés kivételével - a fenntartó döntése alapján szüneteltethető,
 7. e) házi segítségnyújtás esetében az újonnan felvételre kerülő személlyel személyi gondozásra irányuló megállapodást kell kötni, és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése hónapjának végéig terjedő időtartamot nem kell figyelembe venni a személyi gondozás éves átlagának meghatározásakor,
 8. f) nappali ellátást nyújtó intézmények - ide nem értve a nappali melegedőt - épületében nyújtott szolgáltatásokat a fenntartó szüneteltetheti azzal, hogy ebben az esetben a szükséges ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani,
 9. g) támogató szolgáltatás esetében a személyes gondoskodást végző személyek szállítását nem kell jelenteni az igénybevevői nyilvántartásba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti működés a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságot nem érinti.

 1. § A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése hónapjának végéig
 2. a) a szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben, a családok átmeneti otthonában, a gyermekek átmeneti otthonában és a gyermekotthonban foglalkoztatottak számára 24 órás műszak is elrendelhető,
 3. b) 24 órás műszakot követően 48 óra összefüggő pihenőidőt kell biztosítani,
 4. c) 24 órás műszak elrendelésével érintett foglalkoztatott esetén az 1993. évi III. törvény 94/L. § (6) bekezdése, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (10) bekezdése szerinti bérpótlékot, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 141. §-a alapján meghatározott bérpótlékot biztosítani kell.

 

Összefoglalva 2022.07.01-től

 1. a tárgyi és személyi feltételek meglététől eltérni nem lehet
 2. szociális alapszolgáltatások esetén a jogosultságvizsgálatot EL KELL VÉGEZNI
 3. A nappali ellátás nem nyújtható online formában
 4. mindent alá kell íratni, ahogy a covid előtt
 5. minden szolgáltatási elemet nyújtani kell
 6. nem rendelhető el 24 órás műszak
 7. a hsg esetében szükségletnek megfelelő megállapodást kell kötni

 

Amennyiben bármilyen központi útmutató kiadásra kerül, vagy bármi esetlegesen változna, akkor azonnal megosztjuk.

 

Áldás, Békesség

 

x

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ!

Részletes tájékoztatásért kattintson ide!