Vekerdi János Gábor

Vekerdi János Gábor

  • egyházmegyei missziói lelkész
  • Email: vekerdi.janos@gmail.com
  • Facebook: Facebook profil

Bemutatkozás

Vekerdi János Gábornak hívnak, 1996. november 18-án születtem Debrecen városában. Édesapám Vekerdi Sándor, végzettségét tekintve szobafestő – mázoló, de tudása ezeken túl rengeteg dologra kiterjed. Édesanyám Vekerdiné Kőkúti Krisztina, programozó és rendszerinformatikus. Testvéreim sajnos nincsenek, egykeként neveltek szüleim. Tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájában kezdtem.

Tanulmányaim egyenes úton vezettek tovább a nagy hírű Debreceni Református Kollégiumba, ahol is 2011-ben biológia-matematika tagozaton kezdtem el a középiskolát. Itt 4 éven át egy szerető és befogadó közösség tagja lehettem, ahol növekedhettem emberként és a hitem is erősödhetett. Középiskolás éveim közepén abban voltam biztos, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, de abban még nem, hogy milyen módon. Három opció lebegett előttem: pszichológia, szociológia és teológia. A középiskola negyedik évében volt lehetőségem részt venni egy színdarabban, amely Márk evangéliumáról szólt. Azt hiszem ez volt az a pont, ahol Isten az én érzékelésem szerint elsőként (de lehet már sokadjára) megszólított. Erre a színdarabra való felkészülés és az ebben való szereplés volt a hivatásomra való elhívás utolsó puzzle darabja.

Többnemzedékes gyülekezeti tábor, Berekfürdő

Fel is vettek 2015-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre, ahol elkezdtem felsőfokú tanulmányaimat teológus-lelkész szakon. Egyetemi éveim sem voltak göröngymentesek, voltak benne nehézségek, de azt érzem, hogy Isten mindezeken átsegített. Másodév után tartottam egy év szünetet, amikor is az Önkéntes Diakóniai Év programiroda segítségével 1 évet Angliában tölthettem. Kingston upon Hull városában lehettem önkéntes több helyi gyülekezetben, illetve itt a helyi egyetemen evangelizáltam. Úgy érzem az Angliában töltött évem egy igen fontos, Isten által kiszabott mérföldköve volt a lelkipásztorságra való felkészülésemnek. Rengeteg mindent láttam és tapasztaltam, fejlődtem emberileg és tovább erősödhetett hitem, kimondhatatlanul sok barátot és testvért szereztem ez alatt az 1 év alatt. Így tértem vissza, hitben megerősödve és feltöltődve 2018-ban tanulmányaimhoz.

Teológiai tanulmányaim alatt, 2019-20 között az egyetemen szenior-helyettesi pozíciót tölthettem be, diáktársaim bizalmát megkapva. Tanulmányaim alatt több évig Debrecenben a Nagyerdei gyülekezetben szolgálhattam ifivezetőként.

Hálás vagyok Istennek azért, hogy idáig megtartott és vezette életemet. Tudom azt, hogy meg fog tartani az Ő tenyerén, legyek bárhol is a világban. Itt, Nyíregyházán egy áldott közösség részese lehetek, remélem, hogy a rengeteg szeretetet, amit a munkatársaktól és a gyülekezeti tagoktól kapok Isten nagy nevének hirdetésére tudom fordítani!

Ifjúsági imaéjjel

x