Dr. Gaál Sándorné

Dr. Gaál Sándorné

  • lelkipásztor

Bemutatkozás

1967-ban születtem Abaújszántón, de Hejcén nevelkedtem testvéreimmel együtt a református parókián, mivel édesapám református lelkipásztorként, majd vallástanárként szolgált. Édesanyám valóban anyaként és lelkipásztor-feleségként teljesítette hivatását mindannyiunkat meghatározó módon.

Testvéreim után én is a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, s itt is maradtam Isten elhívó szavának engedve a Theologiai Akadémián folytatva tanulmányaimat. Utolsó tanulmányi évem alatt egyetemi hallgatótársaim vezetőjüknek választottak meg. Majd a következő tanévben az Amerikai Egyesült Államokban Bostonban folytattam tanulmányaimat.

Hazatérve kötöttünk házasságot református lelkipásztor férjemmel, s folytattuk tanulmányainkat a hollandiai Kampenben az ottani Theologiai Egyetemen. Én ott lelkigondozást tanultam egy kiváló professzor irányításával. A hollandiai egyházi élet igen meghatározóan hatott rám hazajövetelünket követően a Ramocsaházán és Nyíribronyban végzet lelkipásztori szolgálataimban. Isten öt gyermekkel áldott meg bennünket, akik már felnőtté váltak: Eszter, Sándor, Benedek, Anna és Blanka. Fontos szülői feladatunk férjemmel, hogy a hit útjára segítsük őket, s boldog tapasztalás ennek biztató jeleit látnunk.

5+1 napos klub

A gyülekezeti szolgálatban minden területen részt veszek a munkában és igyekszem a napi feladatmegosztásban hűséggel és hálával végezni küldetésemet. 2013-ban nagy változással járt egész családunknak az a tény, hogy a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség hívott meg és őszinte szívvel várt, fogadott be bennünket. Itt is Isten irányítása alatt az Ő tetszését keresve, embertáraink javát akarjuk szolgálni. Az igehirdetések, áhítatok, bibliaórák mellett sok-sok gyászolót igyekszek elérni személyesen vagy telefonon megértéssel, Isten vigasztalást adó szavával. A gyülekezeten belül emellett a legkisebbekkel foglalkozhatok a baba-mama körben és a bölcsődében. A Házi Segítségnyújtásban dolgozókkal hetente találkozunk Isten üzenetére figyelve.

Sok erőt ad az, amikor a családlátogatások alkalmával mélyebben ismerhetem meg azokat, akik hosszú ideje tagjai a közösségnek vagy éppen újként csatlakoznak a gyülekezethez. Kialakult munkarendünkben szervezhetem a gyülekezetben folyó gyermekmunkát: gyermek istentiszteleten szolgálókra figyelve, ünnepi gyermekalkalmakat szervezve, valamint a meghatározó nyári hittanosoknak hirdetett ötnapos bibliai klubot koordinálhatom. Nagy feladat a többnemzedékes gyülekezeti tábor gyermekekkel foglalkozó részeinek előkészítése is. Mindemellett lelkészfeleségként tudom, hogy fontos feladatom az, hogy a gyülekezet Isten szerinti küldetésének teljesítéséhez sokszor láthatatlanul, a háttérben, de nem mellőzhetően kell végeznem szép küldetésemet.

Ezekben a szolgálatokban felismerem, vallom és tanítom, hogy a kis fogaskerekek nélkül a nagyok sem működnek! Boldogan teszek arról tanúságot, hogy családi életemben, gyülekezeti szolgálataimban Isten kegyelmét naponta megtapasztalom és ezért a rám bízott területeken hirdetem is azt.

x