Bodnár Máté

Bodnár Máté

  • lelkipásztor
  • Telefon: +36303673957
  • Email: bodnar.mate@reformatus.hu
  • Facebook: Facebook profil

Bemutatkozás

1985-ben születtem Kisvárdán. Demecserben nőttem fel, ahol szüleim a mai napig lelkipásztorként szolgálnak. Három lánytestvérem van, akik mindannyian lelki testvéreim is az Úrban.

Gyermekkorom meghatározó élménye volt a gyülekezettel való együttélés. A lelkipásztori hivatás eleinte a szüleimtől "öröklött" minta alapján formálódott bennem. Erre a dédelgetett álomra Isten 1998 nyarán tett pecsétet, amikor egy ifjúsági evangélizációs héten letettem bűneim terhét, és elfogadtam Jézus Krisztust személyes megváltómnak.

Szüleim ösztönzésére komoly figyelmet fordítottam az idegen nyelvek tanulására,a számítástechnikai és nyomdai ismeretekre, és a zenére, hiszen 4 évig tanultam zeneiskolában trombitálni. Ezeknek az tapasztalatoknak a lelkészi hivatásban is jó hasznát veszem.

A helyi általános iskola elvégzése után a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban érettségiztem, majd a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakán folytattam tanulmányaimat. A 2006/2007-es tanévben a németországi Wuppertalban tanultam ösztöndíjas diákként, ahonnan hazaérkezve a teológia diáksága két egymást követő tanévben esküdtfelügyelőjévé választott.

Piccoli Archi koncert

Segédlelkészi szolgálataimat a Ramocsaházán végeztem Dr. Gaál Sándor esperes úr felügyelete mellett. Az itt eltöltött év is meghatározó volt, hiszen testközelből láthattam egy Isten Igéje köré szerveződő, élő gyülekezetet, és részese lehettem az ott folyó munkának.

2010-ben tettem sikeres lelkészképesítő vizsgát, majd ez év őszén lelkésszé szenteltek.

Első szolgálati helyem Besenyőd, Levelek és Magy református gyülekezeteiben volt, ahol Isten kegyelméből 2010 és 2016 között hat csodálatos évet töltöttem el.

Az egyetemi tanulmányok alatt ismerkedtem meg feleségemmel, Gombos Noémivel, aki a Debreceni Egyetemen magyar szakos tanári diplomát, a Hittudományi Egyetemen pedig vallástanári diplomát szerzett. Ő házasságkötésünk után három évig az Esperesi Hivatal vezetőjeként dolgozott. Isten házasságunkat három gyermekkel áldotta meg: 2014-ben Blanka, 2016-ban Dániel, 2020-ban Dóra születésének örülhettünk. Mindhármukat az Úrtól kapott ajándékként fogadtuk el, és a nevelésüket fontos küldetésünkként végezzük. 2016 szeptemberében püspöki kirendeléssel kezdtem meg vallásoktató-lelkipásztori szolgálatomat a nyíregyházi gyülekezetben, ahol 2018-ban a presbitérium meghívott, az egyházközségi közgyűlés pedig lelkipásztorává választott.

Lelkészbeiktatás

Hálás vagyok azért, hogy Isten a szolgálatnak több olyan területére vezetett, ahol alkalmam van az embereknek bemutatni Krisztust, az Ő üzenetét és kegyelmét, és elsőként beszélni nekik a megváltás örömhíréről.

A hetedikes-nyolcadikos hittanórákon, a konfirmációs felkészítőkön, a fiatalok és fiatal felnőttek között, a felnőttkonfirmációs felkészítőn, a bibliaórákon éppúgy szívesen szolgálok, mint a templomi istentiszteleteken. Örömmel látom közösségünk fejlődését, lelki és fizikai épülését, az üdvözülők seregének gyarapodását. Mindezeken erőmhöz mérten igyekszem munkálkodni.

x