Ifjúsági Imaéjjelen voltak együtt fiataljaink

Ifjúsági Imaéjjelen voltak együtt fiataljaink

  • október 25, 2019

A Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjelt minden évben megrendezik a történelmi Magyarország számos gyülekezetében. Egyházközségünk ifjúsága harmadik alkalommal vett részt a kezdeményezésben.

Az estét a fiatalok is Reményik Sándor verseit hallgatva kezdték a templomban, majd egy egyszerű vacsorát követően ismerkedős, jégtörő játékok következtek.

Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel

Az est további részében 4 félórás blokk következett, amelyeket egy-egy lelkipásztor vezetett a szervezésben aktívan résztvevő fiatalok segítségével. Ezek a blokkok 5 perces elmélkedéssel indultak, amelyet játékos és elgondolkodtató feladatok, egyéni és közös imádságok, énekek követtek.

Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel

Az imaéjjel kiemelkedő eseménye volt még, amikor a résztvevők internetes kapcsolatot vettek fel a Budapesti Refomrátus Egyetemi Gyülekezet tagjaival. A nyíregyháziak egy énekkel kívántak áldást a budapesti imaéjjelre, míg ők azzal viszonozták a köszöntést, hogy megígérték: három imakérésünket viszik Isten elé az éjszakai imaközösségükben.

Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel

Éjfél előtt nem sokkal az egész éjjel négy meghatározó témája (kegyelem, bűnbocsánat, bocsánatkérés, bűnbánat) vált kézzelfoghatóvá, amikor egy különleges hangulatú úrvacsorai közösségben lehettünk együtt.

Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel

A felemelő alkalom végén lelkileg feltöltekezve minden fiatal épségben hazaérkezett. Folytatás jövőre! Addig pedig sok áldott alkalommal lehetünk együtt az ifjúsági órákon péntekenként.

Az imaéjjelen készült képek megtekintehetők itt:Hozzászólások

x