Híreink

5. oldal

"Nem vagy egyedül!" - Fiatalok az idősek otthonában

  • május 22, 2019

Egyházközségünk fiatal felnőttjei és az ifjúsági zenekar tagjai közös szolgálatot végeztek a gyülekezet fenntartásában működő Szivárvány Idősek Otthonában 2019. május 22-én. A találkozót az intézmény által szervezett integrációs esték keretében tartották meg. Bodnár Máté lelkipásztor igehirdetésében Mózes 1. könyvében szereplő Hágár példáját állította a hallgatók elé. A pusztába menekülő, kétségbeesetten magányos asszony sem volt rejtve Isten elől, aki előbb fontos kérdésekkel elgondolkodtatta,…

Tovább olvasom
Találkoztak a nyíregyházi református gyülekezetek presbiterei

Találkoztak a nyíregyházi református gyülekezetek presbiterei

  • május 14, 2019

A három, Nyíregyháza területén működő református gyülekezet (Nyíregyháza-Városi, Nyíregyháza-Kertvárosi és Nyíregyháza-Sóstói Református Egyházközség) presbiterei tartottak találkozót 2019. május 14-én, a Városi Egyházközség gyülekezeti termében.  A hagyományteremtő találkozás gyülekezeti bibliaórával kezdődött, amelyen az igehirdetés szolgálatát Kósa László, nyíregyháza-sóstói lelkipásztor végezte.  Az este kölcsönös bemutatkozással folytatódott. A kertvárosi gyülekezetet Katona Béla, a sóstói…

Tovább olvasom

"Konf." - Velünk van az Isten!

  • május 12, 2019

"Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek?" Erre a kérdésre több mint száz fiatal mondott igent 2019. május 12-én a Nyíregyháza-Városi Református Templomban. A konfirmáció ünnepélyes alkalmára összesen 112-en készültek. Ők a város 22 oktatási intézményéből érkeztek, főleg 8. osztályos tanulók, de soraik között voltak idősebb gimnazisták illetve egy egyetemi…

Tovább olvasom
Konfirmációra készülünk

Konfirmációra készülünk

  • május 6, 2019

112 fiatal készül arra, hogy 2019. május 11-én konfirmációs vizsgát tegyen a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Presbitériuma előtt, hogy aztán a május 12-i istentiszteleteken befogadjuk őket gyülekezetünk teljes jogú egyháztagjai közé. A felkészülés 2018 szeptembere óta folyik, amely során interaktív előadások, sok játék és éneklés közben 100 kérdés és válasz segítségével sajátították el a fiatalok a református keresztyén hit alapjait. Az ünnepélyes konfirmáció a konfirmandusok nagy száma…

Tovább olvasom
Presbitériumunk küldöttsége Kárpátaljai testvérgyülekezetünkben

Presbitériumunk küldöttsége Kárpátaljai testvérgyülekezetünkben

  • április 28, 2019

„Itt is otthon vagytok” Ezzel köszöntött bennünket Főtiszteletű Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület Főgondnoka, aki a Diakóniai Koordinációs Iroda igazgatója .és az általunk meglátogatott Bulcsúi Református Egyházközség gondnoka. A Beregsurány – Asztély közúti átkelőhely ukrán oldalán várta az egyházközségünkből érkező küldöttséget: Dr. Gaál Sándor lelkipásztort, Sápi Tamás gondnokot, Kis Böndi János és Tóth Sándor presbitereket. Ez a szeretetteljes köszöntés, fogadtatás ottlétünk…

Tovább olvasom
Énekkari szolgálat Mezőgecsén

Énekkari szolgálat Mezőgecsén

  • április 28, 2019

Gyülekezetünk énekkara 2019. április 28-án Kárpátaljára utazott a Mezőgecsei Református Egyházközség énekkarának meghívására. A vasárnapi istentisztelet énekkarunk szolgálatával kezdődött, karvezetőnk Kissné dr. Mogyorósi Pálma köszöntötte a megjelent egyháztagokat, a mezőgecsei gyülekezet lelkészét, majd Dr. Gaál Sándorné nagytiszteletű asszony adta át a nyíregyháziak üdvözletét, Pál apostol Galatákhoz írt levele köszöntésének rövid magyarázatával. Az istentiszteleten igét hírdetett a Galatákhoz…

Tovább olvasom
x

Elhagyott lakáskulcsot találtunk!

Január 6-án, valószínűleg a 10.30-as istentiszteleten hagyott valaki a templomban egy lakáskucslot. A lelkészi hivatalban átvehető!