Híreink

7. oldal

Találkoztak a nyíregyházi református gyülekezetek presbiterei

Találkoztak a nyíregyházi református gyülekezetek presbiterei

  • május 14, 2019

A három, Nyíregyháza területén működő református gyülekezet (Nyíregyháza-Városi, Nyíregyháza-Kertvárosi és Nyíregyháza-Sóstói Református Egyházközség) presbiterei tartottak találkozót 2019. május 14-én, a Városi Egyházközség gyülekezeti termében.  A hagyományteremtő találkozás gyülekezeti bibliaórával kezdődött, amelyen az igehirdetés szolgálatát Kósa László, nyíregyháza-sóstói lelkipásztor végezte.  Az este kölcsönös bemutatkozással folytatódott. A kertvárosi gyülekezetet Katona Béla, a sóstói…

Tovább olvasom

"Konf." - Velünk van az Isten!

  • május 12, 2019

"Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek?" Erre a kérdésre több mint száz fiatal mondott igent 2019. május 12-én a Nyíregyháza-Városi Református Templomban. A konfirmáció ünnepélyes alkalmára összesen 112-en készültek. Ők a város 22 oktatási intézményéből érkeztek, főleg 8. osztályos tanulók, de soraik között voltak idősebb gimnazisták illetve egy egyetemi…

Tovább olvasom
Konfirmációra készülünk

Konfirmációra készülünk

  • május 6, 2019

112 fiatal készül arra, hogy 2019. május 11-én konfirmációs vizsgát tegyen a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Presbitériuma előtt, hogy aztán a május 12-i istentiszteleteken befogadjuk őket gyülekezetünk teljes jogú egyháztagjai közé. A felkészülés 2018 szeptembere óta folyik, amely során interaktív előadások, sok játék és éneklés közben 100 kérdés és válasz segítségével sajátították el a fiatalok a református keresztyén hit alapjait. Az ünnepélyes konfirmáció a konfirmandusok nagy száma…

Tovább olvasom
Presbitériumunk küldöttsége Kárpátaljai testvérgyülekezetünkben

Presbitériumunk küldöttsége Kárpátaljai testvérgyülekezetünkben

  • április 28, 2019

„Itt is otthon vagytok” Ezzel köszöntött bennünket Főtiszteletű Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület Főgondnoka, aki a Diakóniai Koordinációs Iroda igazgatója .és az általunk meglátogatott Bulcsúi Református Egyházközség gondnoka. A Beregsurány – Asztély közúti átkelőhely ukrán oldalán várta az egyházközségünkből érkező küldöttséget: Dr. Gaál Sándor lelkipásztort, Sápi Tamás gondnokot, Kis Böndi János és Tóth Sándor presbitereket. Ez a szeretetteljes köszöntés, fogadtatás ottlétünk…

Tovább olvasom
Énekkari szolgálat Mezőgecsén

Énekkari szolgálat Mezőgecsén

  • április 28, 2019

Gyülekezetünk énekkara 2019. április 28-án Kárpátaljára utazott a Mezőgecsei Református Egyházközség énekkarának meghívására. A vasárnapi istentisztelet énekkarunk szolgálatával kezdődött, karvezetőnk Kissné dr. Mogyorósi Pálma köszöntötte a megjelent egyháztagokat, a mezőgecsei gyülekezet lelkészét, majd Dr. Gaál Sándorné nagytiszteletű asszony adta át a nyíregyháziak üdvözletét, Pál apostol Galatákhoz írt levele köszöntésének rövid magyarázatával. Az istentiszteleten igét hírdetett a Galatákhoz…

Tovább olvasom
Nyíribronyban jártak fiataljaink

Nyíribronyban jártak fiataljaink

  • április 14, 2019

2019. április 14-én, virágvasárnap napján látogattak Nyíribronyba a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség ifjúsági csoportjainak tagjai. A "Vándor", a "Hit lámpása" és az "Élő kövek" csoport is delegált tagokat abba a 18 fős küldöttségbe, akik énekekkel, versekkel és bizonyságtétellel szolgáltak a Nyíribronyi Református Templomban az ünnepi istentiszteleten. Az igehirdetés szolgálatát Bodnár Máté lelkipásztor, a lekció olvasását pedig László Dávid segédlelkész végezte. Fucsovicsné Sütő Dóra…

Tovább olvasom
x

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ!

Részletes tájékoztatásért kattintson ide!