Híreink

8. oldal

Konfirmációra készülünk

Konfirmációra készülünk

  • május 6, 2019

112 fiatal készül arra, hogy 2019. május 11-én konfirmációs vizsgát tegyen a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Presbitériuma előtt, hogy aztán a május 12-i istentiszteleteken befogadjuk őket gyülekezetünk teljes jogú egyháztagjai közé. A felkészülés 2018 szeptembere óta folyik, amely során interaktív előadások, sok játék és éneklés közben 100 kérdés és válasz segítségével sajátították el a fiatalok a református keresztyén hit alapjait. Az ünnepélyes konfirmáció a konfirmandusok nagy száma…

Tovább olvasom
Presbitériumunk küldöttsége Kárpátaljai testvérgyülekezetünkben

Presbitériumunk küldöttsége Kárpátaljai testvérgyülekezetünkben

  • április 28, 2019

„Itt is otthon vagytok” Ezzel köszöntött bennünket Főtiszteletű Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület Főgondnoka, aki a Diakóniai Koordinációs Iroda igazgatója .és az általunk meglátogatott Bulcsúi Református Egyházközség gondnoka. A Beregsurány – Asztély közúti átkelőhely ukrán oldalán várta az egyházközségünkből érkező küldöttséget: Dr. Gaál Sándor lelkipásztort, Sápi Tamás gondnokot, Kis Böndi János és Tóth Sándor presbitereket. Ez a szeretetteljes köszöntés, fogadtatás ottlétünk…

Tovább olvasom
Énekkari szolgálat Mezőgecsén

Énekkari szolgálat Mezőgecsén

  • április 28, 2019

Gyülekezetünk énekkara 2019. április 28-án Kárpátaljára utazott a Mezőgecsei Református Egyházközség énekkarának meghívására. A vasárnapi istentisztelet énekkarunk szolgálatával kezdődött, karvezetőnk Kissné dr. Mogyorósi Pálma köszöntötte a megjelent egyháztagokat, a mezőgecsei gyülekezet lelkészét, majd Dr. Gaál Sándorné nagytiszteletű asszony adta át a nyíregyháziak üdvözletét, Pál apostol Galatákhoz írt levele köszöntésének rövid magyarázatával. Az istentiszteleten igét hírdetett a Galatákhoz…

Tovább olvasom
Nyíribronyban jártak fiataljaink

Nyíribronyban jártak fiataljaink

  • április 14, 2019

2019. április 14-én, virágvasárnap napján látogattak Nyíribronyba a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség ifjúsági csoportjainak tagjai. A "Vándor", a "Hit lámpása" és az "Élő kövek" csoport is delegált tagokat abba a 18 fős küldöttségbe, akik énekekkel, versekkel és bizonyságtétellel szolgáltak a Nyíribronyi Református Templomban az ünnepi istentiszteleten. Az igehirdetés szolgálatát Bodnár Máté lelkipásztor, a lekció olvasását pedig László Dávid segédlelkész végezte. Fucsovicsné Sütő Dóra…

Tovább olvasom
Egyházmegyei Hittanos Vetélkedő volt Nyíregyházán

Egyházmegyei Hittanos Vetélkedő volt Nyíregyházán

  • április 13, 2019

A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség adott helyet a Nyírségi Református Egyházmegye I. Hittanos Vetélkedőjének 2019. április 13-án. A napot az egyházmegyei Katechetikai Bizottság szervezte és bonyolította le. Állami általános iskolák 3. és 4. évfolyamain tanuló hittanos diákokból álló 3-5 fős csapatok nevezhettek be a vetélkedőre, amelynek témája Mózes élete volt a születésétől a pusztai vándorlás azon időszakáig, amíg a nép megkapta a Tízparancsolatot. A templomban megtartott áhítattal…

Tovább olvasom

"A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek..."

  • február 25, 2019

Református fiatal felnőttek egy csoportja szervezett szeretetvendégséget a 2019. február 17-i 8.30-kor és 10.30-kor kezdődő istentiszteletek résztvevőinek.  A  Fiatal Felnőttek Alkalma (rövidítve: FiFA) nevű bibliakört minden hónap 2. és 4. szerdáján, 17.00-tól rendezik meg a Gyülekezeti Házban. Az alkalom résztvevői jelenleg egy sorozatban Ábrahám életét tanulmányozzák. Korábban többféle szolgálatban vettek már részt, a mostani vállalkozásuk pedig szépen összecseng a Zsidókhoz írt levél intésével,…

Tovább olvasom
x

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ!

Részletes tájékoztatásért kattintson ide!