Hájas-Gáspár Orsolya

Hájas-Gáspár Orsolya

Bemutatkozás

Hájas-Gáspár Orsolyának hívnak, 1995. augusztus 15-én születtem Margittán (Románia). Egy Partiumi kis faluban, Érbogyoszlóban nőttem fel szerető családom körében: szüleimmel, húgommal és nagymamámmal. Érbogyoszló egy nem túl nagy, magyar település, nem messze az országhatártól és Debrecentől.

Általános iskolai tanulmányaimat a faluban végeztem, majd líceumi éveimet a Margittai Horváth János Elméleti Líceumban folytattam, biológia-kémia szakon. Azt követően kezdtem meg tanulmányaimat a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológia-lelkész szakán. Az ott töltött évek meghatározó szerepet játszottak az életemben. Nagyon sokat fejlődtem, formálódtam. Sok mindent megtanultam, de mindemellett életre szóló barátságot kaptam, s itt ismerhettem meg férjemet, akivel jelenleg itt a Nyíregyháza-Városi Református Gyülekezetben tölthetjük segédlelkészi évünket.

Életem során – mondhatom, hogy – mindig központi szerepet játszott az Istennel való kapcsolat. Ez talán annak is köszönhető, hogy hithű református családban nőttem fel – édesapám és nagymamám is presbiteri tisztséget töltöttek be, s már kicsi korom óta részt vettem a gyülekezet életében. Tizennégy éves voltam, amikor megfogalmazódott bennem, hogy lelkészként szeretném Istent szolgálni. Ez az elhatározás kisebb-nagyobb viharokban, de kitartott. Annak ellenére, hogy mindig is „vallásos” voltam, 2013-ban egy tábori evangelizáció alkalmával tettem le életemet Isten kezébe, s fogadtam el Krisztust, mint Megváltót, és elmondhatom, hogy azóta nap, mint nap meghozom ezt a döntést.

Szabadidőmben szeretek olvasni és rajzolni. Ha alkalom adódik, kirándulunk a férjemmel, szeretünk új embereket, új kultúrákat megismerni.

Hiszem, hogy nem véletlenül vagyunk most itt, Nyíregyházán, hanem amellett, hogy rengeteg dolgot tanulhatunk, tapasztalhatunk, Istennek csodás tervei vannak. Bízom benne, hogy áldásos szolgálatot teljesíthetünk az itt töltött idő alatt, s amennyire alkalom és lehetőség adódik, megismerhetjük a gyülekezet tagjait.

x