Sápi Tamás

Sápi Tamás

  • gondnok

Bemutatkozás

Sápi Tamás vagyok, 1965-ben születtem Nyíregyházán. Itt a Nyíregyháza-Városi Gyülekezetben kereszteltek meg és konfirmáltam. Házasságkötésünk is itt volt feleségemmel, Bodnár Erzsébettel, aki a gyülekezet általános iskolájának hitoktató lelkésze. 

Nyíregyházán érettségiztem a Krúdy Gyula Gimnáziumban. Ezt követően a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, Miskolcon folytattam tanulmányaimat és szereztem diplomát. Termeléssel, termék- előállítással foglalkozó gyárakban műszaki és termelési területen végeztem és végzem a munkámat vezetőként. 

Isten kegyelméből három gyermekünk van, akik gyülekezetünk tagjai. Anna Budapesten, Tamás Nyíregyházán, Péter Debrecenben egyetemista. Feleségemmel mindketten fontosnak tartjuk a család Istentől kapott szentségét és egységét, gyermekeink biblikus nevelését.

A gyülekezetnek jelenleg is szolgálatot teljesítő presbitere vagyok. Szolgálatomat hitből végzem. Jézus Krisztust 17 éves korom óta tartom személyes Megváltómnak.

Mivel Örökösföldön lakunk, így az örökösföldi református istentiszteletek szervezésében, megtartásában a kezdetektől fogva aktívan részt veszek. Közös vágyunk a templom felépítése, a közösség lelki megerősödése, további fejlődése.

A gyülekezet intézményeinek (idős otthonok, bölcsőde, iskola, támogató szolgálat) fenntartói ellenőrzésében szintén részt veszek az illetékes presbitériumi bizottság vezetőjeként.

Fontosnak tartom a Gyülekezet, az Isten népének egységét, mind a Református Egyház keretein belül, mind felekezetek közötti szinten. Azon kell munkálkodnunk, hogy gyülekezetünk és egyházunk az evangélium hirdetésének helye és eszköze legyen Isten dicsőségére és a mi javunkra.

Istentől segítségét kérve és áldásait várva tekintek az előttünk álló ciklusban a szolgálatokra, feladatokra.

x

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ!

Részletes tájékoztatásért kattintson ide!