Tóth Sándor

Tóth Sándor

  • presbiter

Bemutatkozás

Tóth Sándor vagyok, 1966. március 18-án születtem Kárpátalján, Ungvár melletti Szürte községben, református családban. Szüleim pedagógusok. Egy testvérbátyám van, aki református lelkész.  A középiskolát szülőfalumban végeztem el.  Az iskola befejezése után autószerelőnek tanultam Donyeckben, melyet követően autószerelőként dolgoztam Ungváron.  A katonai szolgálat letöltése után levelező tagozaton elvégeztem az Ungvári Állami Egyetem matematika szakát.  Magyarországra a szebb jövő reményében költöztünk át szüleimmel. Jelenleg Kállósemjénben egy bútorgyártó üzemben dolgozom telepvezetőként.

Felnőttként keresztelkedtem meg és tettem fogadalmat 1993-ban, Tiszalökön. Örök hálaadással vagyok Uramnak, hogy megváltott gyermeke lehetek. 1993-ban kötöttem Isten előtt házasságot Ádám Otíliával, aki szintén református. Házasságunkat az Úr két gyermekkel áldotta meg. Gábor a Budapesti Műszaki Egyetem első éves diákja, Eszter lányunk iskolánk, a Jókai Mór Református Általános Iskola harmadik osztályos tanulója. Családommal együtt gyülekezetünk tagjai vagyunk. Egyházközségünkben presbiterként szolgálok. Az istentiszteleteken kívül nagyon szeretem a férfi bibliaórákat, ahol testvéri közösségben beszélhetünk Isten igéjéről (minden férfitestvéremnek szívbéli szeretettel ajánlom). 

 Hitéletemet naponta gyakorlom igeolvasással, imádkozással. Szeretett igém a Bibliából:                              „Boldogok, akik nem látnak és hisznek.”  (János 20,29) Ezt a hitbéli boldogságot kívánom minden testvéremnek. Köszönöm a gyülekezet megtisztelő bizalmát, szeretném ezt a bizalmat szolgálatommal meghálálni, ehhez kérem gondviselő Istenünk segítségét és gazdag áldását.

x