Révész László

Révész László

  • pótpresbiter

Bemutatkozás

1984-ben születtem Kisvárdán. Szüleimmel és az anyai nagyszüleimmel szoros együttélésben éltünk, a Kisvárda közelében lévő Tiszabezdéd településen hároméves koromig, majd azt követően költöztünk el Nyíregyházára. Van egy öt évvel fiatalabb öcsém, aki Budapesten él.
Családom református, anyai nagyapám a mezőgazdaságban dolgozott, haláláig aktív tagja, presbitere volt a Tiszabezdédi Református Egyházközségnek. Jómagam Nyíregyházán a belvárosi gyülekezetben konfirmáltam 1998-ban, azóta is személyes kötődésem van a gyülekezettel.
Középiskolai tanulmányaimat Nyíregyházán a Westsik Vilmos Szakközépiskolában végeztem, informatika szakon. Érettségi után rendszerinformatikai képesítést szereztem. Ezt követően 2005-ben felvételt nyertem a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumba és 2007-től a rendőrség hivatásos állományú tagja lettem Nyíregyházán. 2016-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán szereztem felsőfokú szakképesítést.
2020-ig a rendőrség hivatásos állományában dolgoztam rendőrtisztként, jelenleg Isten kegyelméből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályán teljesítek szolgálatot a Közterület – Felügyeleten.
Isten áldásából Nyíregyházán ismerkedhettem össze feleségemmel, Révész Andreával, akivel 2020 augusztusában kötöttünk házasságot és neveljük együtt kislányunkat.
A gyülekezetnek igyekszem aktív tagja és szolgálója is lenni. Hitéletemet gyermekkorom óta gyakorlom, bár lelki megerősödésem, élő kapcsolatom kialakulása a mi Urunkkal a 2020-as évben történt, mikor teljes életemre nézve igent mondtam Jézus Krisztus hívására. Teljesen átformálta a gondolkodásomat és az egész életemet. Azóta minőségi változás állt be az életem minden területén.
Hogy ez a kapcsolat valóban élő lehessen, naponta személyes csendességet tartok, bibliaolvasással, imádkozással, és igyekszem testvéri kapcsolatot ápolni az embertársaimmal.
Számtalan igét felsorolhatnék ami nagyon sokat adott nekem: „Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől!” (Zsolt 51,4), „Tiszta szívet teremts bennem, óh, Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.” (Zsolt 51,12), „Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Mt.23,12), „Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsolt 56,5), „De Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok…” (1Kor 15,10)
Soraimat viszont a következő igével zárom és Isten kegyelmét és áldását kívánom mindnyájunk életére: „Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik.” (Rm 8,28)

x