Nyeste Ferenc

Nyeste Ferenc

  • presbiter

Bemutatkozás

Nyeste Ferenc vagyok, 1969-ben születtem Mezőkövesden. Itt nevelkedtem szüleimmel, öcsémmel, és apai nagyszüleimmel, szüleim jelenleg is ott élnek. Öcsém családjával Várgesztesen él, 3 fiúgyermeket nevel feleségével. Az általános iskola elvégzése után Putnokra kerültem, ott érettségiztem. Ezt követően a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán folytattam tanulmányaimat. Mezőgazdasági Gépészmérnök diplomát szereztem 1990-ben, 1996-ban pedig nevelőtanári diplomát.

1990-1991-ben sorkatona voltam, majd a baktalórántházi Vay Ádám Középiskolában tanárként helyezkedtem el. 2001-ben a tanári pályát elhagytam ugyan, de a munkahelyem nem változott: az iskola műszaki vezetője lettem. 2009-től a város valamennyi közintézményének üzemeltetését szerveztem. 2013-tól közel két éven át voltam a baktalórántházi KLIK műszaki ügyintézője, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak Takarítási Szolgálat Osztályát vezettem 2 éven át. Jelenleg a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona dolgozójaként a gyülekezet és intézményei műszaki ügyeit koordinálom.

Feleségem, Bodnár Zsuzsanna általános iskolai tanár, hitoktató, a Jókai Mór Református Általános Iskola tanára. 1992-ben kötöttünk házasságot, és Ramocsaházán „vertünk tanyát”, 2015-ben költöztünk Nyíregyházára. Isten 3 leánnyal áldotta meg házasságunkat. Zsuzsanna Budapesten gyógyszerész, Zsófia a SzIE MSC-s hallgatója HR szakon, Sára a KRE BTK Néderlandisztika szakának első evfolyamos hallgatója.

1994-ben tettem konfirmációi fogadalmat. 2000-ben választottak meg először presbiterré Ramocsaházán. 2011-ben választott meg a Nyírségi Református Egyházmegye egyházmegyei világi főjegyzőnek, 2015 óta vagyok a Nyírségi Református Egyházmegye gondnoka, a TTRE Tanácsának és az MRE Zsinatának tagja.

A gyülekezetnek Nyíregyházára költözésem óta vagyok aktív tagja. Feleségem vasárnaponként a gyermekistentiszteleteken vezet csoportot. A korábbi gyülekezetemben megszokott módon, gyermekeinkkel együtt aktívan kapcsolódtunk be a Nyíregyháza-Városi Gyülekezet életébe. Szívesen veszek részt az istentiszteleteken túl a gyülekezet egyéb alkalmain is. Örömmel tölt el, ha olyan alkalmon vehetek részt, ahol lehetőségem van beszélgetni a testvérekkel. Egyházmegyei gondnoki feladataimat jó szívvel, odaadással végzem, Isten dicsőségére.

Hitéletemet felnőtt korom óta gyakorlom, lelki megerősödésem, formálódásom Ramocsaházán zajlott, hiszem, hogy még mindig zajlik, és Isten segítségével jó irányban folytatódik. Ezt a folyamatot támogatja a gyülekezetben való lét és a személyes hitélet: rendszeres bibliaolvasás és imádság.

Isten áldásában bízva várom az előttünk álló presbiteri ciklust.

x