Dr. Batári László

Dr. Batári László

  • presbiter

Bemutatkozás

Dr. Batári László vagyok. Kisvárdán születtem 1979-ben, gyermekkoromat egy Kisvárda melletti kis faluban, Lövőpetriben töltöttem, ahol apai nagyszüleimmel egy háromgenerációs, gazdálkodó, református családban nevelkedtem. Szüleim a mai napig itt laknak. Már gyermekkorom óta részt vettem az ottani gyülekezeti életben, gyermekistentiszteleteken, ifjúsági bibliaórákon, nyári táborokban, majd ott is konfirmáltam 1991-ben.

Az általános iskola elvégzését követően a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában folytattam tanulmányaimat, és itt is érettségiztem. Az itt eltöltött négy év meghatározó volt számomra, egy kis faluból kikerülve szembesültem a nagyvárossal és a tudományok elsajátításán kívül lelkileg is egész életre szóló alapot kaptam az „Alma Mater”-től. Az érettségit követően a Debreceni Egyetem hallgatója voltam, ahol jogi diplomát szereztem.

Nyíregyházára 2002-ben költöztem, mivel az egyetem elvégzését követően itt kaptam munkát a megyei rendőr-főkapitányságon. A mai napig itt dolgozom, már több éve gazdasági szakterületen jogászként.

Feleségem, Cserepes Csilla a Jókai Mór Református Általános Iskolában tanítónő közel 20 éve. Két gyermekem, Noémi és Bálint is a jókaisok nagy családjába tartozik.

A keresztyén értékrend szerint élő és gondolkodó tagja vagyok a gyülekezetnek. Családommal együtt részt veszek az alkalmakon, a vasárnapi istentiszteletek mindig útmutatást, megerősítést jelentenek számomra a mindennapok sűrű teendői közben. A jövőben szívesen részt vállalok az egyházközség működtetésével kapcsolatos feladatokban.

A presbiteri szolgálathoz minden jelölt testvéremnek jó erőt és Istentől megáldott életet kívánok az alábbi igével: „Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma.” (2Krónika 15,7)

x