Makay Gábor

Makay Gábor

  • presbiter

Bemutatkozás

Makay Gábor vagyok, 1970-ben születtem Baktalórántházán. Nyíregyházán nőttem fel pedagógus családban. Két testvérem van. A húgom, Strasbourgban, az Európa Tanácsban dolgozik építészként, az öcsém belsőépítész. A 2. sz. Gyakorló Általános Iskolában tanultam, majd a Zrínyi Ilona Gimnáziumban érettségiztem. A BME Villamosmérnöki Karán végeztem.

A Műegyetemen tankörtársam és szobatársam többször invitált istentiszteletre, ahova végül is egy vízitúra apropóján jutottam el. Tőlük kaptam első Károli fordítású Bibliámat, melyet a mai napig használok. Később hívtak dr. Pálhegyi Ferenc előadásaira is, az egyik ilyen előadás után jutottam hitre, majd a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezetben konfirmáltam.

Több mint három évig vezethettem a Műegyetemi Bibliakört. Ez idő alatt 1990-91-ben ismertem meg a Nyíregyháza-Városi Református Gyülekezetet, Fekete Károly vezetésével. Többek között az itteni ifjúsági alkalmakon találkoztam későbbi feleségemmel, Ficsor Judittal. Ő a Nyíregyházi Főiskola Bibliakörét vezette.

Polgári szolgálatomat, az Evangéliumot Minden Otthonba (EMO) Alapítványnál tölthettem Nyíregyházán. Egy családi kisvállalkozásnál helyezkedtem el mérnök-üzletkötőként, ahol jelenleg műszaki vezető vagyok. Nem sokkal munkába állásom után életveszélyes autóbalesetet szenvedtem. Isten itt azt az Igét hozta elém, hogy „… akik Istent szeretik, minden javukra van…” (Róma 8,28). Az Ő segítségével nem csak én, hanem a Bibliám is túlélte az autóbalesetet, melyet főnököm hozott be a kórházba.

Úgy értettem meg, hogy Isten a Nyíregyháza-Városi Református Gyülekezetbe helyezett, hogy itt találjak lelki otthont. Az itteni testvérek mondták, hogy ők a Református Bibliaolvasó Kalauz szerint olvassák a Bibliát naponta, így azóta én is így olvasom. Itt kötöttünk házasságot 1989-ben, melyet Isten 7 gyermekkel áldott meg. Klára a Kölcsey Ferenc Gimnázium végzős hallgatója, mellette az örökösföldi kántori szolgálatot látja el. Andrea a Zrínyi Ilona Gimnázium tanulója. Ádám és Rebeka ikrek, Ferenc és Virág a Kodály Zoltán Általános Iskola tanulói. Lenke óvodás. Feleségem jelenleg félállásban a gyülekezet hitoktatója. Jegygyűrűnkbe vésve a következő igehely található: „Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek.” (2Mózes 14,14)

Eddig a gyülekezet Missziói Bizottságának voltam tagja és lehetőség szerint részt veszek az énekkari alkalmakon. Reggelente szeretek naponta személyes csendességet tartani, bibliaolvasással, imádkozással. Istentől kérem az erőt a presbiteri szolgálatokhoz is, és azért imádkozom, hogy az Ő áldása legyen minden gyülekezeti alkalmunkon. Fontosnak tartom a kisközösségek szerepét, melyek megalapozzák a gyülekezeti közösséget.

x