Szabó Zoltán

Szabó Zoltán

  • presbiter

Bemutatkozás

Szabó Zoltán vagyok, 1955-ben születtem Kék községben. Itt is nevelkedtem, itt töltöttem a gyermekkoromat szüleimmel és testvéremmel. Családunk egésze református, apai nagyapám a gyülekezet gondnoka is volt, így magától értetődő volt, hogy a gyülekezetben konfirmáltam. Egy bátyám van, aki ma is a szülőfalunkban él, Ő már nyugdíjas, aktív éveiben műszerészként dolgozott.

Az általános iskolát Kéken végeztem el, majd Nyíregyházán a Vásárhelyi Pál Építőipari és Vízügyi Szakközépiskolában érettségiztem. Ezt követően a Debreceni Ybl Miklós Építőipari és Műszaki Főiskola magasépítő szakán folytattam tanulmányaimat, ahol építész diplomát szereztem.

1983-ban kötöttem házasságot feleségemmel, Szőllősi Gizellával, akivel boldog házasságban élek. Munkahelyeimet a tanult szakmámnak megfelelően választottam, így voltam technikus, műszaki ellenőr, építésvezető, ágazat vezető, magántervező, majd a rendszerváltást követően családi vállalkozást hoztunk létre, építőipari kivitelezéssel foglalkozunk, jelenleg is ezt a vállalkozást vezetem.

Házasságunkat Isten két fiúgyermekkel ajándékozta meg, Gergely statikus tervező mérnökként dolgozik, Dávid ösztöndíjas doktori képzést folytat Angliában pénzügyi matematikusként.

Hitemet a felnőtté válást követően is megtartottam, de gyerekeink születését követőn váltam a gyülekezet aktív, később élő hitű tagjává. Ebben nagy szerepe volt édesanyámnak, akitől megtapasztalhattam a töretlen hitet. Így vált számomra is fontossá, hogy a napokat igeolvasással, imádkozással kezdjem és zárjam, az elcsendesedések mellett. Félelmeimet az alábbi ige szünteti meg „Ne félj, mert én veled vagyok…megerősítelek…megsegítlek…támogatlak.” (Ézsaiás 41,10)

Istentől kérek erőt a további szolgálathoz, és várom az Ő áldását.

x