Dr. Mozga Róbert

Dr. Mozga Róbert

  • főgondnok

Bemutatkozás

Dr. Mozga Róbert vagyok, 1979-ben születtem Kisvárdán. Pátrohán nevelkedtem szüleimmel és apai nagymamámmal, itt konfirmáltam, lelkipásztorom Szabó Zoltán volt, aki jelenlegi gyülekezetünk tagja. Családunk minden oldalról református felekezetű, melyben felmenőim presbiteri és gondnoki tisztséget is betöltöttek. Szüleim nyugdíjasok, Pátrohán élnek, szintúgy bátyám, akinek két gyermeke van. Általános iskolát falumban, a gimnáziumot Kisvárdán a Szent László Középiskolában végeztem. 2002-ben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász diplomát szereztem. Pályafutásomat a Megyei Illetékhivatalban kezdtem, azt követően a NAV-nál, majd 2011-től a Kormányhivatalnál dolgozom, ahol a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálynak vagyok a főosztályvezetője.

Egyetemi tanulmányaim alatt ismerkedtem meg feleségemmel, dr. Dobrosi Mariannával, akivel 2004-ben házasodtunk össze. Feleségem jogászként a Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági részén dolgozik. Párom tavaly felnőttként konfirmált.

Három lánygyermekkel áldotta meg Isten a házasságunkat, Krisztina hatodikos, Katinka második osztályos, mindketten a Jókai Mór Református Általános Iskolában tanulnak, legkisebb lányunk, Bianka nagycsoportos óvodás.

Igyekszem továbbvinni családomban a szüleimtől, nagyszüleimtől kapott református hitéletet, melyben feleségem is szívből támogat. Lehetőség szerint a vasárnapi felnőtt- és gyermekistentiszteleten családommal részt veszünk, jómagam pedig a férfi bibliaórákon is. Családommal idén nyáron először vettünk részt a Berekfürdőn megrendezésre kerülő többgenerációs táborban. Fontos pont a család életében a közös esti imádság és olvasás, amikor Istennek hálát adva tudjuk a napot lezárni. Hiszem és sokszor tapasztaltam, hogy az Istenbe vetett hit mindig megőriz és megerősít: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít" (Filippi 4,13)

Erőm szerint szeretnék szolgálni szűkebb vagy tágabb környezetemben Isten elhívása szerint, hogy minél több testvérünk élő, aktív tagja legyen gyülekezetünknek. Ehhez kérem Isten erejét, áldását magam és az egész gyülekezet részére.

x