Dr. Gulácsi Tamás

Dr. Gulácsi Tamás

  • pótpresbiter

Bemutatkozás

1983-ban születtem Nyíregyházán. Itt nevelkedtem, itt jártam általános és középiskolába, majd tanulmányaimat Budapesten folytattam, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem jogász diplomát. Az egyetem elvégzését követően visszatértem szülővárosomba, ahol a mai napig jogászként dolgozom, édesapámmal közösen működtetünk egy ügyvédi irodát.
2015-ben házasodtam össze feleségemmel Jánvári Eszterrel, házasságunkat a Jóisten 3 gyermekkel áldotta meg: Fanni 2016-ban, Flóra 2019-ben, András 2020-ban született.
Édesapám és édesanyám hívő katolikus, jómagam is ezt a vallást gyakoroltam gyermekkoromtól kezdve. A Jósavárosi Görögkatolikus Egyházközségnek voltam aktív tagja, itt formálódott ki a szilárd istenhitem.
A budapesti évek alatt édesapám egyszer azt javasolta, hogy látogassam meg a Pasaréti Református Gyülekezetet, és hallgassam meg az ott szolgáló református lelkész – Cseri Kálmán – igehirdetését. Onnantól kezdve egyre gyakrabban fordultam meg ott, a pasaréti templom puritán világa, a református énekek szívhez szóló sorai, Cseri Kálmán napokig bennem munkálkodó mondatai egy másik utat nyitottak meg előttem. Református feleségemmel való megismerkedés és az ő élő hite tovább segített ezen az úton, és – immár közösen – egyre gyakrabban fordultunk meg a pasaréti gyülekezetben, majd Nyíregyházára költözésünket követően az itteni gyülekezetben is.
2019 tavaszán igent mondtam az Úr hívására és részt vettem Berekfürdőn egy 3 napos lelkigyakorlaton (Cursillo), ami jelentős fordulópont volt az életemben és a Jézussal való kapcsolatomban. Az itt megismert testvérek nyitottak utat a gyülekezet, mint nagy család felé, és még azon a nyáron – immár a gyülekezettel és a családommal együtt - visszatértem Berekfürdőre a többnemzedékes nyári táborba, ahol megérett bennem az elhatározás arra, hogy református keresztyénként éljem tovább az életemet. Istennek kegyelméből gyülekezetünkben konfirmálhattam. Hálás vagyok az Úrnak, hogy a reformátusok országútján járhatok, és hálás vagyok a gyülekezetnek, hogy nyitott szívvel és nagy-nagy szeretettel fogadtak be minket.

x