Farkas Gyula

Farkas Gyula

  • presbiter

Bemutatkozás

Farkas Gyula vagyok, 1943-ban születtem Gáva községben egy három fiúgyermekes család középső tagjaként. Itt nevelkedtem és jártam iskolába. Szüleim gazdálkodók voltak.

Édesapámat nem ismertem, mert meghalt az orosz fogságban. Édesanyám nehéz körülmények között, egyedül nevelt minket. A Gondviselő Atya gondoskodott az árva családról. Nagybátyámnak, Farkas Imre lelkipásztornak köszönhetjük a lelki nevelésünkön túl a kis lakásunk rendbehozatalát, a gávai gyülekezet összefogásával.

 Az általános iskola elvégzése után lakatos szakmát tanultam, majd 1980-ban felvonószerelő végzettséget szereztem. 1991-től önálló vállalkozóként  dolgozom a mai napig mint felvonószerelő.

Feleségem, Erdélyi Etelka református családban nőtt fel. Az OTP-ben dolgozott nyugdíjba meneteléig. Hálát adok az Istennek, hogy egy hitben élő családba kerültem a feleségem által.

Házasságunkat két fiúgyermekkel áldotta meg az Atya. Gyula nevű gyermekünk 1974-ben született. A Miskolci Egyetemen szerzett informatikus mérnöki diplomát. Házasságban él Torontóban.  Csaba, 1980-ban született, fogtechnikusi végzettséget szerzett, és a szakmájában dolgozik Nyíregyházán. 20 hónappal ezelőtt  született meg az első unokánk, Bence, akiért nap mint nap hálát adunk a jó Istennek.

A gyülekezetnek nagyon régen, rendszeresen templomba járó, aktív tagja vagyok, részt veszek a különböző alkalmakon. Hitéletemmel, amit gyermekkorom óta gyakorlok, igyekszem példát mutatni az utánunk jövő nemzedéknek is. Magamra nézve is kötelezőnek tartom Pál apostol intelmét: „....igyekezzenek jó cselekedetekkel elől járni azok, akik Istenben hívőkké lettek....” (Titusz 3,8)

Nagy örömöt jelent számomra a megtisztelő presbiteri jelöltség.

Isten segítségét kérve igyekszem majd a feladatokat ellátni, a tőlem telhető legnagyobb igyekezettel, a gyülekezet épülésére.

x