Tamás Csaba

Tamás Csaba

  • presbiter

Bemutatkozás

Tamás Csaba vagyok, 1980. április 16-án születtem Fehérgyarmaton. Gyermekkoromat egy határszéli kis faluban, Botpaládon töltöttem. Szerető családban nőttem fel, anyai nagyszüleim is velünk éltek. Mindkét nagyapám és édesapám is református presbiter volt, a családunk minden tagja aktív gyülekezeti életet élt. Botpaládon konfirmáltam és az alsó tagozatot is itt végeztem el, ötödik osztályos koromtól Fehérgyarmatra jártam iskolába. Nyíregyházán érettségiztem a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, 1998-ban. Az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemre (ma Debreceni Egyetem) nyertem felvételt, majd a Nyíregyházi Főiskolán szereztem tanári diplomámat. Gyermekkorom óta pedagógusnak készültem, 2005-től dolgozom hivatásomban. Nevelőtanárként kezdtem, jelenleg Isten kegyelméből a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézményének tagintézmény-vezetője vagyok.

2007-ben házasodtunk össze feleségemmel, Filep Hajnalkával, aki a nyíregyházi Nyugdíjigazgatóságon dolgozik adminisztrátorként. Isten két gyermekkel áldotta meg házasságunkat, Benedek a Jókai Mór Református Általános Iskola második évfolyamos tanulója, kisebbik fiunk, Ákos nagycsoportos óvodás.

Öt éves korom óta gyakorlom református hitemet, apai nagyapám erős hite, Krisztushoz tartozása már kezdetektől nagy hatást gyakorolt rám. Később is éreztem Isten gondviselését életem minden pillanatában, formálódásom és próbáim alatt is vezet az ige: „Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izráel háza, mint ez a fazekas? – így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében.” (Jeremiás 18,6)

Lelki épülésem és megerősödésem sarokköve a naponkénti csendesség. Nyíregyházára kerülésünk után lettünk a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség tagjai, kezdetben pótpresbiterként, jelenleg presbiterként is szolgálom Istent. Vasárnaponként az esti istentiszteleteken szolgálok, a hétfő reggeli iskolai áhítatokon is örömmel veszek részt, megerősödve indulok neki a hét munkáinak. Munkaidőmtől függően igyekszem részt venni a gyülekezet egyéb alkalmain is és jó kapcsolatot ápolok a gyülekezet tagjaival.

x