Balogh Tamás

Balogh Tamás

  • pótpresbiter

Bemutatkozás

1973. október 10-én születtem Tiszalökön. Gyermekéveimet Tiszavasváriban töltöttem. Édesapám raktárvezetőként, édesanyám laboránsként a helyi gyógyszergyár megbecsült alkalmazottjaként 40 éven át dolgoztak nyugdíjazásukig. Nővérem vállalatirányitási rendszerekért felel egy multinacionális cég alkalmazottjaként Tiszaújvárosban.
Jómagam általános iskolai éveimet Tiszavasváriban töltöttem, majd középiskolásként Nyíregyházán a Sipkay Barna Kereskedelmi Szakmunkásképzőben végeztem mint kereskedő (1991). Felnőttként, munka mellett érettségiztem a Bánki Donát Műszaki Szakközépiskolában (2001-ben) majd néhány évvel később sikeresen államvizsgáztam Művelődésszervezőként (PR marketing szakon) a Nyíregyházi Főiskolán (Napjainkban: Nyíregyházi Egyetem)
A Tiszavasvári Református Gyülekezetben felnőttként konfirmáltam 2008-ban. Ugyanebben az évben Isten színe előtt kötöttünk házasságot feleségemmel, Baloghné Szűcs Zsuzsannával, aki néprajzos, muzeológusként jelenleg a Sóstói Múzeumfalu igazgatója. Hisszük és valljuk, hogy a házasság Istennel kötött szerződés, amelynek legfontosabb sora: „Hozzá hű leszek, vele megelégszem...”
14 éves házasságunkat három lánygyermekkel (Boróka, Luca-Katica, Lenke-Róza) áldotta meg az ÚR, amiért naponta adunk hálát. Feleségemmel (aki református lelkész szülők gyermeke) fontosnak tartjuk a család egységét, az Úrral kötött szövetséget, a hitben élést, és a hitre való nevelést. Gyermekeinket is ebben a szellemben igyekszünk nevelni.
2016-ban addigi lakóhelyünket elhagyva Nyíregyházára költöztünk és azóta is a megyeszékhelyen élünk, és aktív tagjai vagyunk a Nyíregyházi-Városi Egyházközségnek. Jelenleg a Nyíregyházi Sportcentrumban a nemzetközileg is jegyzett (FATUM Nyíregyháza) női röplabda csapatának technikai vezetőjeként és sajtófőnökeként dolgozom.
Úgy gondolom, hogy a presbiteri megbízatás Isten kegyelmének és szeretetének jele. Igyekszem jól betölteni a feladatomat, buzgó imádsággal, folytonos tanulással. Azt hiszem, egy gyülekezet presbitereinek felelősséggel és tiszta erkölcsi élettel kell hozzájárulniuk az evangélium terjesztéséhez egyházközségükben, környezetükben.

x