Simon Tamás

Simon Tamás

  • pótpresbiter

Bemutatkozás

1978-ban születtem Vásárosnaményban, ahol az általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat is végeztem. Az érettségi után a Miskolci Egyetem hallgatója lettem, ahol 2001-ben közgazdász diplomát szereztem. Ezt követően kezdtem Nyíregyházán dolgozni.
Feleségemmel, aki a Jókai Mór Református Általános Iskola pedagógusa, 2006-ban kötöttünk házasságot. Közös életünket Nyíregyházán letelepedve kezdtük el. Hitem szerint vallom, hogy a Jóisten őt rendelte mellém, és őt használta, hogy gyökeres változásokat hozzon a lelki életemben. Vele kezdtem látogatni a vasárnapi Istentiszteleteket, melyek során formálódott és erősödött a hitbizonyosságom.
Felnőttként tettem konfirmációs fogadalmat a Nyíregyházi-Városi Gyülekezetben. Életem meghatározó állomása volt, amikor a gyülekezetben eltöltött 10 évet követően a gyülekezet teljes jogú tagjaként először élhettem az úrvacsorával.
Isten kegyelméből 3 gyermekünk született: Noémi, Janka és Tamás. A mindennapi életünk, a gyermekeink nevelése és a munkavégzésünk során is a keresztyén értékek jelentik a fundamentumot.
Gyermekeink is rendszeres látogatói a korosztályuknak megfelelő gyülekezeti alkalmaknak.
Megtiszteltetés számomra, hogy pótpresbiteri jelölést kaptam gyülekezetünk tagjaitól, amire megválasztásom esetén szolgálatként tekintek, az alábbi igét szem előtt tartva:

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)

x