Szenti Tibor

Szenti Tibor

  • presbiter

Bemutatkozás

Szenti Tibor vagyok, 1974-ben Budapesten születtem.
6 éves koromban költöztünk Nyíregyházára édesanyámmal, aki egyedül nevelt fel engem és bátyámat. Iskoláimat Nyíregyházán végeztem, a Bánki Donát Középiskolában érettségiztem és vendéglátóipari üzletvezető és pénzügy-számvitel ügyintézői képesítést szereztem. 1998 óta a családi vállalkozásban üzemeltetett bőrdíszműüzlet vezetőjeként dolgozom Nyíregyházán.

Feleségem, Bosnyák Zsuzsanna közgazdász, szociális menedzser, a Kálvineum idősek Otthona intézményvezetője. 1998-ban kötött házasságunkat Isten két gyermekkel áldotta meg. Tibor a Széchenyi István Közgazdasági Szakgimnázium tanulója, Lídia a Jókai Mór Református Általános Iskola végzős növendéke. Mindketten születésük óta a gyülekezet tagjai.

1996 tavaszán keresztelkedtem és konfirmáltam a Nyíregyháza-Városi Református gyülekezetben, melynek azóta is aktív, élő tagja vagyok családommal együtt. Gyülekezetemet 2000. január 1. óta presbiterként szolgálom, melynek során két cikluson keresztül missziós és diakóniai bizottsági elnöki feladatokat is elláttam. Tagja vagyok a Nyírségi Egyházmegye Tanácsának valamint a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlésének.

A gyülekezeten kívül is fontos számomra, hogy Jézus missziói parancsának engedelmeskedjek, ezért 1999 óta tagja vagyok a Nemzetközi Gedeon Társaság országunkban működő szervezetének, ahol a kelet-magyarországi régió vezetője vagyok.

Lehetőségeimhez mérten igyekszem minden alkalmon részt venni a gyülekezet életében. Különösen közel áll hozzám a konfirmandusok között végzett szolgálat, de a férfi bibliaórák is a lelki feltöltődés páratlan élményével szolgálnak.

Hitéletemet megtérésem óta naponta megélem, Isten számomra küldött üzenetét mindennap feleségemmel együtt keresem az Ő Igéjében. Életem meghatározó vezérfonala a konfirmációm alkalmával áldásként kapott ige: „Az igaz ember a hitből él, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsidók 10,38-39)

Nagy öröm számomra és megtiszteltetésként élem meg, hogy megválasztásom esetén Istent és gyülekezetemet a következő presbiteri ciklusban is alázattal és önzetlenül szolgálhatom, melyre családommal együtt kérem és várom Isten gazdag áldását.

x