Pucsok Attila

Pucsok Attila

  • presbiter

Bemutatkozás

Pucsok Attila János vagyok, 1971-ben születtem Nyíregyházán és itt is nevelkedtem. Édesanyám pedagógus, édesapám építészmérnök volt. Családunk teljes egészében református, mindnyájan aktív gyülekezeti tagok. Testvérem nincs. Az általános iskolát, a gimnáziumot és a főiskolát is itthon végeztem Nyíregyházán. A Krúdy Gyula Gimnáziumban érettségiztem. Ezt követően a Mezőgazdasági Főiskolán folytattam tanulmányaimat, itt szereztem gépész üzemmérnöki diplomát. Korábban dolgoztam a Gloster Kft-nél, a VAGÉP Zrt-nél, a HM Arzenál Zrt-nél és a Városi Stadionban, mindenhol műszaki területen. Jelenleg a Nyír - Kométa Kft-nél tevékenykedem műszaki koordinátorként.

Feleségem Tulipán Tünde, tanítónőként dolgozik a Petőfi Sándor Általános Iskolában, Borbányán. 1995-ben kötöttünk házasságot.

Házasságunkat az Örökkévaló Isten két gyermekkel áldotta meg. Attila Márk az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzős növendéke. Tünde Debrecenben tanul, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium másodéves diákja. Mindketten a gyülekezet konfirmált tagjai.

Hitéletemet ifjúkorom óta gyakorlom. A gyülekezetbe 1992 óta járok. Ebben a gyülekezetben konfirmáltam 2010-ben. A lehetőségeimet kihasználva rendszeresen részt veszek az alkalmakon. A vasárnapi istentiszteletek felemelőek számomra. A reggeli áhítatokra csak ritkán tudok eljutni, de mindig lélekben gazdagodva indulok onnan munkába. Szeretnék az eddiginél többet szolgálni a gyülekezetben, erre talán jó lehetőséget jelenthet a mostani presbiterjelöltségem is.

Lelki formálódásom ifjúkoromban vette kezdetét, a felnőtt konfirmációs képzés ideje alatt erőteljesen zajlott, de mind a mai napig tart. Naponta személyes csendességet tartok, bibliaolvasással, imádkozással. Megpróbálok minél több gyülekezeti tagot megismerni, és velük a testvéri kapcsolatot ápolni. Megahatározó ige számomra a Bibliából: „Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (Róma 6,23)

Nagy örömöt szerez számomra, ha valakin segíthetek és látom azt, hogy ez örömteli változást hoz az ő életében, közben tudom azt, hogy Isten segítségét közvetíthettem.

Istentől kegyelmet, erőt, útmutatást és kitartást kérek ahhoz, hogy mindinkább szolgálatába léphessek és várom az Ő áldását.

x