Szilágyi Béla

Szilágyi Béla

  • presbiter

Bemutatkozás

Szilágyi Béla vagyok. 1948-ban születtem Nyírbátorban, földműves családban. Szüleimmel és négy lánytestvéremmel itt éltem a középiskola befejezéséig. Az érettségi után a tanárképző főiskolán matematika műszaki ismeretek és gyakorlat szakos tanári diplomát szereztem. A későbbiekben munkavégzésem során pedagógia szakos egyetemi diplomát szereztem majd vezetőképzőt végeztem.

A főiskola elvégzése után dolgoztam a Komádi Nevelőotthonban tanárként, majd a tanárképző főiskola műszaki tanszékén tanársegédként, utána a megyei tanácson tanulmányi felügyelőként, a gyermeknevelő intézetben pedagógiai szakértőként, s végül 1993-tól nyugdíjba vonulásomig a rozsréti általános iskola igazgatójaként.

A főiskola utolsó évében házasságot kötöttem Tóth Ilona matematika-fizika szakos hallgatóval, aki pedagógusként a Wesselényi szakmunkásképzőben tanított nyugdíjba vonulásáig. Házasságunkban két lányunk született. A nagyobbik lányunk, Judit, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tanít matematika-fizika szakos tanárként. A férje agrárszakember. Családjában Ákos unokánk az idén szerezte meg vegyészmérnöki diplomáját s a műszaki egyetem polimer tanszékén dolgozik és szeptembertől doktorandusz képzésben vesz részt. Levente unokánk szeptembertől az óbudai egyetemen kezdte tanulmányait hadi- és biztonságtechnikai hallgatóként. Kisebbik lányunk, Nóra belgyógyász szakorvos, aki jelenleg diplomata férjével, valamint három gyermekével, a 10 éves Alexandrával, a 3 éves Péterrel és az 1 éves Júliával tölti szolgálatát.

1962-ben konfirmáltam a nyírbátori református gyülekezetben. Ezt követően gyülekezeti hitéletem alkalomszerű volt, többnyire az ünnepi alkalmakra korlátozódott. Az igazi indíttatást Nóra lányom konfirmálása adta 1992-ben a nyíregyházi gyülekezetben. Ettől az időszaktól kezdve rendszeresen látogattuk feleségemmel és gyermekeimmel az istentiszteleti alkalmakat. 2007-től pótpresbiterként, majd 2012-től presbiterként szolgálok a gyülekezetünkben. Megtiszteltetés és egyben felemelő érzés is a gyülekezetünk mindennapi hitéletében részt venni, épülésében tevékenyen közreműködni. A vasárnapi istentiszteleteken feleségemmel együtt rendszeresen részt veszünk. Különös öröm tölt el a családi istentiszteletek alkalmain a gyermeki szívek és lelkek megnyerése érdekében való tevékeny szolgálat. A bibliaolvasó kalauz és a Biblia olvasása mellett vágyakozva veszünk részt feleségemmel együtt a gyülekezeti bibliaórák alkalmain s hitéletünkhöz kapcsolódó rendezvényeken.

Presbiter testvéreimmel igyekszem jó kapcsolatot ápolni. Megválasztásom esetén a jövőben is szívesen, legjobb tudásom szerint szolgálok a gyülekezetben.

x